Cây si giả cao 3,5m tán rộng 3m HPT 2

Liên hệ: 0388 726 966

Cây si giả cao 3.5m tán rộng 3m làm tại văn phòng Thủ Đức. Cây lá si giả được khách hàng yêu cầu nhiều không gian xanh mát như cây thật và đặc biệt có thể bền đẹp theo thời gian.

Đọc tiếp